ADVEL LÖGMENN

Samfélagsleg ábyrgð

Jafnrétti og fjölbreytileiki

ADVEL lögmenn telja afar mikilvægt að virða og stuðla að auknu jafnrétti og fjölbreytileika. Við lítum á það sem grunnskyldu okkar að mismuna ekki starfsmönnum, viðskiptamönnum eða öðrum sem við eigum samskipti við á grundvelli kynferðis, kynhneigðar, hjúskaparstöðu, barneigna, aldurs, fötlunar, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis eða stöðu að öðru leyti. Við leitumst við að ná þessu markmiði umfram þær skyldur sem á okkur eru lagðar með lögum og Codex Ethicus, siðareglum lögmanna.

Fjölbreyttur bakgrunnur starfsmanna og starfsþróun

ADVEL metur að verðleikum og leggur áherslu á fjölbreyttan bakgrunn starfsmanna sinna. Þrátt fyrir að starfsmenn séu allir Íslendingar hafa þeir aflað sér menntunar og starfsreynslu á mörgum mismunandi sviðum, víðsvegar um heiminn. Við hvetjum starfsmenn okkar til að þróast í starfi á ólíkum sviðum, ekki bara með starfsreynslu heldur einnig með því að sækja sí- og endurmenntun bæði hér á landi sem erlendis. Við byggjum á framangreindu er við bætum við starfslið okkar og er við ráðum laganema til tímabundinna starfa. ADVEL lítur á það sem skyldu sína að ráða reglulega laganema með ólíkan bakgrunn frá háskólum landsins í launað starfsnám eða hlutastarf til að veita þeim tækifæri til að kynnast starfsemi lögmannsstofu og auka við fjölbreytni í starfsliði stofunnar.

Heilbrigði starfsmanna

ADVEL leggur mikla áherslu á vellíðan starfsmanna sinna og styður þá í að ná heilbrigðu jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Við hvetjum starfsmenn okkar til að taka fæðingar- og feðraorlof til að sinna stækkandi fjölskyldu og veitum foreldrum ungra barna ákveðið svigrúm þegar þeir snúa til starfa að nýju eftir orlof. Við stuðlum að heilbrigðu líferni og hreyfingu starfsmanna með ýmsu móti til að draga úr streituvaldandi áhrifum starfsins. Við lítum á jafnvægi í kynjahlutföllum starfsmanna sem ótvíræðan kost og þrátt fyrir að halli á konur í eigendahópnum eru konur í meirihluta yfirstjórnar stofunnar.

Stuðningsaðili frumkvöðlastarfs

ADVEL er stoltur stuðningsaðili frumkvöðlastarfs í landinu í samvinnu við Icelandic Startups. Stofan hefur stutt frumkvöðlakeppnina Gulleggið með beinum fjárframlögum og auk þess stutt ýmist frumkvöðlastarf með vinnuframlagi, ráðgjöf, fyrirlestrum, dómarastörfum og endurgjaldslausri ráðgjöf fyrir einstaka frumkvöðla. Markmið stofunnar er að styðja enn betur við bakið á sprotafyrirtækjum með samningum um sambland af góðum afsláttarkjörum og endurgjaldslausri ráðgjöf. Tilgangurinn er að styðja við fjölbreytt íslenskt atvinnulíf sem skapar blómlegt samfélag í landinu.

Menningar- og góðgerðarmál

ADVEL styður jafnframt ýmis menningar- og góðgerðarmál með beinum fjárframlögum allan ársins hring. Meðal þess sem vert er að nefna er að ADVEL er styrktaraðili Orator, ADVEL sendir viðskiptavinum sínum ekki jólakort heldur velur þess í stað ár hvert góðgerðarmálefni til að styrkja, ADVEL hefur heitið á starfsmenn sína í Reykjavíkurmaraþoni og á öðrum sambærilegum vettvangi o.s.frv.

Reglufylgni

ADVEL leggur áherslu á að fylgja, ekki bara gildandi lögum, heldur viðtekinni háttsemi og viðurkenndum gildum bæði hér á landi og alþjóðlega í störfum sínum. Þá er virðing eitt af mikilvægustu gildum stofunnar sem starfsmönnum er ætlað að hafa ætíð í huga í nálgun viðfangsefna sinna og í samskiptum við aðra.