STARFSSVIÐ

PERSÓNUVERND

ADVEL lögmenn veita bæði fyrirtækjum og einstaklingum ráðgjöf og aðstoð í tengslum við meðferð persónuupplýsinga. Fyrirtækjum er nauðsynlegt að hafa í huga mikilvægi persónuverndar og friðhelgi einkalífs þegar kemur að varðveislu og vinnslu upplýsinga um bæði starfsmenn og viðskiptamenn sína. Í nútímaþjóðfélagi koma álitaefni og sjónarmið um persónuvernd æ oftar upp í störfum fyrirtækja. Fyrirtæki nýta sér tæknina í auknum mæli til að vinna með persónuupplýsingar, m.a. til markaðssetningar og til að bjóða viðskiptamönnum sínum upp á sérsniðna þjónustu, og þarf að gæta þess í hvívetna að persónuverndarlöggjöf sé ekki brotin.

Sérfræðingar ADVEL hafa við störf sín m.a. komið að setningu starfsreglna á sviði persónuverndar innan fyrirtækja, veitt sérhæfða ráðgjöf til fjarskiptafyrirtækja, aðstoðað við uppsetningu og starfsemi rafrænna gagnagrunna, veitt ráðgjöf í tengslum við markaðssetningu og upplýsingaöflun frá viðskiptavinum. Þá höfum við á að skipa vottuðum sérfræðingi á sviði persónuverndarmála (Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)).

Umfangsmestu breytingar sem gerðar hafa verið á persónuverndarlöggjöf í Evrópu í tvo áratugi voru samþykktar af Evrópusambandinu vorið 2016. Hin nýja löggjöf er m.a. svar við þeirri tækniþróun sem orðið hefur síðustu ár. Reglurnar verða hluti af EES-samningnum og ráðgert er að þær taki gildi hér á landi árið 2018. Mikilvægt er fyrir öll fyrirtæki og stofnanir að huga tímanlega að yfirvofandi breytingum og kynna sér til hlítar áhrif hins nýja regluverks á starfsemi sína. ADVEL lögmenn geta m.a. lagt mat á hvort vinnsla persónuupplýsinga uppfylli persónuverndarlög, hvaða breytingar kann að þurfa að gera á vinnslunni, hvort skylt er að tilnefna persónuverndarfulltrúa og hvort upplýst samþykki sé fullnægjandi.

Helstu tengiliðir